Osvetljena Škofja Loka

Projekt novoletne osvetlitve in okrasitve Škofje Loke ni nastajal samo na papirju in v samem prostoru. Nastajal je tudi preko intuitivnega energijskega zaznavanja mestnega prostora obeh ustvarjalk, arhitektke Špele Nardoni Kovač in mene, oblikovalke. Na pomoč nama je priskočil še kolega, zdravilec Matija Krajnik. Škofja Loka s prižgano novoletno okrasitvijo poudarja prostore, ki so vitalnega pomena za mesto in jih povezuje reko Soro.


Voščilo, "Iz srca vam voščimo, da b' novo leto srečno blo, da b' novo leto mirno blo, iz srca vse dobro in lepo", izhaja iz koledniških običajev. Izpisano je v impresivni diplomatični minuskuli, povzeti po darovnici, ki je temeljna listina za nastanek loškega gospostva. Mestni trg je SRCE Škofje Loke!Tem žarečim kroglam pravimo prodniki in dejansko jih obdajajo prodniki nabrani na sotočju obeh rek Sor. V mesto prinašajo pretočnost in željo po večji povezanosti z zapostavljenimi prostori. Letos je zažarel prehod pri stopnicah Pekel, ki povezujejo Spodnji trg z Mestnim trgom. V prihodnje upamo še na več takih ambientov.


Sončno kolo je simbol novoletne okrasitve in osvetlitve mesta Škofja Loka. V praznični čas prinaša svetlobo in odvrača temo. Je simbol osrediščenja in napredka. Značilne zanke pomaknjene v desno so oblikovno povzete po črki S, ki se pojavlja v zgodovinskem zapisu darovnice, ki jo je cesar Oton II. podaril Fraisinškemu škofu Abrahamu. Kolo s cikličnim gibanjem v desno presega stare vzorce in daje prostor novim.Loški grad bdi nad mestom. Z osvetljenimi okni deluje, kot da je končno spet oživel in spregledal!

Comments